Upravit stránku

Výpověď daná zaměstnavatelem

Na rozdíl od zaměstnance, který smí pracovní poměr ukončit bez uvedení důvodu, může zaměstnavatel pracovní poměr skončit výpovědí danou zaměstnanci pouze ze zákonem jmenovaných důvodů, přičemž u některých z nich náleží zaměstnanci právo na odstupné. Jedná se o tzv. organizační důvody výpovědi a patří sem:

  • zrušení zaměstnavatele nebo jeho části,
  • přemístění zaměstnavatele nebo jeho části,
  • nadbytečnost zaměstnance v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce či jiných organizačních změnách.

Každá výpověď musí být učiněna písemnou formou, stejně tak i její odvolání a souhlas druhé strany s tímto odvoláním. Pracovní poměr přitom skončí uplynutím výpovědní doby, která činí 2 měsíce, nedohodnete-li se se zaměstnavatelem písemně jinak a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi s tím, že její konec připadá na poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Překážka ve formě odborové organizace

Působí-li u zaměstnavatele odbory, je zaměstnavatel povinen s nimi každou výpověď nejprve předem projednat. V případě členů odborové organizace je dále nutné vyžádat si její předchozí souhlas, a to i v době 1 roku po skončení funkčního období. V takovém případě musí zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď do dvou měsíců od udělení tohoto souhlasu.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Zaměstnanci náleží odstupné nejen, byl-li jeho pracovní poměr rozvázán výpovědí, ale taktéž skončil-li dohodou ze stejných výše uvedených organizačních důvodů. Bohužel však mnoho zaměstnanců netuší, že jejich nárok se neopírá o ujednání v dohodě, nýbrž o zákon, který jim právo na odstupné přiznává. V případě neuvedení odstupného v dohodě se však zaměstnanec nachází v situaci, kdy musí prokázat, že jeho pracovní poměr skončil z důvodů, pro které mu odstupné náleží. Oproti výpovědi dané zaměstnavatelem, kde musí být důvod uveden vždy, pak musí zaměstnanec v případě soudního sporu prokázat příčinnou souvislost mezi skončením jeho pracovního poměru a organizačními změnami. 

Výše odstupného a jeho výplata

Není-li jiné dohody, výše odstupného je za zákona odstupňována v závislosti na počtu odpracovaných let u zaměstnavatele:

  • Méně než 1 rok – jednonásobek průměrného výdělku
  • 1 až 2 roky – dvojnásobek
  • 2 a více let – trojnásobek

Výplata odstupného pak musí ze zákona proběhnout v nejbližším výplatním termínu pro výplatu mzdy poté, co pracovní poměr takto skončí.


Nejste-li si jisti, zda s vámi zaměstnavatel jednal férově při skočení vašeho pracovního poměru, neváhejte se na mě obrátit.
Mgr. Nikola Runštuková

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti