Upravit stránku

Advokátní koncipientka zapsaná v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 43366 vykonávající generální praxi se zaměřením na občanskoprávní problematiku, insolvence a náhradu škody.

V rámci své praxe se dále specializuje na azylové právo a právo obchodních společností včetně veškeré agendy s tím spojené.
Bohaté zkušenosti má taktéž s vymáháním pohledávek a věcněprávní smluvní agendou a s tím souvisejícími řízeními. Další významnou oblastí je pak trestní a přestupkové právo včetně zastupování před soudy a správními orgány. Poskytuje taktéž právní služby v oblasti práva pracovního.

Je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni - studijní program Právo a právní věda. Státní závěrečnou zkoušku absolvovala v roce 2018.

Jazyky: anglický, francouzský

Mgr. Nikola Runštuková