Upravit stránku

Mgr. Nikola Runštuková je advokátní koncipientka zapsaná v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 43366 vykonávající generální praxi od roku 2018.

V rámci své koncipientské praxe získala bohaté zkušenosti v oblasti klasické smluvní agendy a s ní souvisejícím vymáháním pohledávek. Velkou část agendy pokrývá insolvenční problematika, a to jak z pozice věřitele domáhajícího se svých pohledávek v insolvenčním řízení, tak z pozice agendy insolvenčního správce. Významnou oblastí jejího působení je i trestní a přestupkové právo včetně zastupování před soudy a správními orgány.

Specializace: