Upravit stránku

Jsme připraveni poskytnout Vám aktivní a angažovanou obhajobu v trestním řízení. Zajistíme naši dostupnost v jakémkoliv čase. Je-li Váš případ složitější, posoudíme jej také v kontextu dalších souvisejících právních odvětví (práva obchodního, konkurzního či občanského). Ve Vašem problému bude za Vámi stát tým připravený nabídnout Vám komplexní pomoc:

  • obhajoba v trestním řízení (na základě udělené plné moci i na základě ustanovení soudem – ex offo), a to jak v přípravném řízení, tak i v řízení před soudem, též v případě podání mimořádných opravných prostředků (dovolání, obnova řízení, podnět k podání stížnosti pro porušení zákona)
  • právní pomoc podezřelým při podání vysvětlení
  • zastupování poškozených v trestním (adhezním) řízení
  • právní porady, konzultace a rozbory související s trestním právem (např. porady o trestněprávních důsledcích občanskoprávních a obchodních úkonů i jednání)
  • sepisy trestních oznámení