Upravit stránku

V oblasti obchodního práva je naše kancelář připravena zabezpečit pro Vás vyřešení jakkoliv komplexního právního problému včetně případů s mezinárodním prvkem. Ke složitějším obchodním transakcím je nutno přistupovat interdisciplinárně, neboť bývají průsečíkem mnoha právních oborů, tedy nejen práva obchodního, ale také finančního, kartelového, mnohdy i konkurzního, mezinárodního či dokonce trestního. Právě takovýto interdisciplinární přístup spojený s korektností, rychlostí a diskrétností Vám naše kancelář nabízí.

Přirozeným východiskem pro řešení komplexnějších problémů je okamžitá připravenost pomoci Vám v následujících oblastech:

  • obchodní společnosti - zakládání
  • řešení problémů uvnitř společností
  • fúze
  • obchodní smlouvy - včetně převodů podniků
  • právo bankovní - úvěry, bankovní záruky, služby bankám
  • právo finanční - včetně řešení daňových sporů, daňová optimalizace
  • duševní vlastnictví
  • insolvenční právo - včetně řešení krizových situací společností
  • změny

Skutečnou výzvou jsou však pro nás komplexní problémy našich klientů, při jejichž řešení je nutno aplikovat znalosti z mnoha výše uvedených oblastí. Za součinnosti auditorů, ekonomických a daňových poradců nalezneme řešení, které bude pro Vás „šité na míru“. Zároveň si můžete být jisti, že se budeme snažit najít řešení nejen maximálně efektivní, avšak také maximálně bezpečné, které Vás bude v co nejmenší míře vystavovat riziku zpochybnění jakýchkoliv úkonů ze strany státu a jeho institucí či konkurentů.

Potřebujete pomoc v rámci obchodního práva? Pošlete nám Váš kontakt.