Upravit stránku

Jsme připraveni pomoci jak zaměstnavatelům při řešení jejich problémů souvisejících se zaměstnanci zneužívajícími práv vyplývajících ze zákoníku práce, tak zaměstnancům hájícím své oprávněné zájmy proti zaměstnavatelům snažícím se řešit vlastní potíže na jejich úkor.

  • sepisy pracovních smluv včetně konkurenčních doložek, sepisy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), sepisy dohod o hmotné odpovědnosti, sepisy výpovědí z pracovního poměru a dohod o rozvázání pracovního poměru i dalších pracovněprávních dokumentů
  • zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů pracovněprávních sporech (o neplatnost výpovědi, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, o nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, o mzdové nároky i o náhradu škody)
  • zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů při mimosoudním řešeních sporů
  • konzultace a porady týkající se pracovněprávních vztahů (ohledně práv a povinností zaměstnance i zaměstnavatele, ohledně návrhů pracovněprávních smluv apod.)

Potřebujete pomoc v rámci pracovního práva? Pošlete nám Váš kontakt.