Upravit stránku

Jsme připraveni nabídnout Vám služby v nejširším spektru občanskoprávních problémů, vždy však komplexně, s cílem dosáhnout řešení nejvýhodnějšího pro Vás. Nebudeme Vás nutit do zbytečných soudních sporů tam, kde lze najít elegantnější a výhodnější mimosoudní variantu. Jestliže se soudní řešení ukáže jako jediné možné, pečlivě připravíme ve spolupráci s Vámi postup soudního řízení a v něm budeme rozhodně hájit Vaše zájmy.

  • ochrana vlastnického práva (vyklizení nemovitostí, vydání věcí, sousedská práva)
  • podílové spoluvlastnictví (vypořádání podílového spoluvlastnictví, řešení sporů mezi spoluvlastníky)
  • společné jmění manželů (zúžení či rozšíření SJM, vypořádání SJM)
  • zástavní práva (zřízení, rušení, prodeje zástav)
  • převody nemovitostí (smlouvy kupní darovací, vklady do základního kapitálu obchodních společností), věcná břemena
  • osobnostní práva
  • veškeré typy smluv
  • dědické řízení
  • vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostor
  • rodinné právo

Potřebujete pomoc v rámci občanského práva? Pošlete nám Váš kontakt.