Upravit stránku

JUDr. Barbora Nováková je advokátkou kanceláře Wildt & Biolek od roku 2012. Svůj titul získala na Karlově univerzitě v Praze. V advokátní kanceláři Wildt & Biolek již zpočátku jako koncipientka řešila i ty nejsložitější případy a mohla se rozvíjet ve všech oblastech práva. Nejvíce si váží práce s lidmi, boje za jejich práva a řešení jejich problémů. I proto je jejím zaměřením pracovní, občanské, insolvenční a rodinné právo.

Je také insolvenční správkyní zapsanou v Seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Specializace:

 • občanské právo
 • pracovní právo
 • trestní právo
 • insolvenční právo
 • závazkové vztahy v občanském a obchodním právu
 • práva k nemovitým věcem
 • vypořádání společného jmění manželů
 • přestupkové právo
 • vymáhání pohledávek
 • advokátní úschovy
 • Advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 14367.

 

Napište nám o konzultaci