Upravit stránku

Advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 14367.

Insolvenční správkyně zapsaná v Seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Zaměřuje se na oblast občanského, rodinného, pracovního, trestního a insolvenčního práva. Závazkové vztahy v občanském a obchodním právu, práva k nemovitým věcem, vypořádání společného jmění manželů, přestupkové právo, vymáhání pohledávek. Advokátní úschovy. Přednášková činnost.

JUDr.: Karlova univerzita v Praze