Upravit stránku

Soudní praxe k problematice výživného pro zletilé studující dítě

Značná část populace se zaobírá otázkami výše výživného pro jejich děti. Tomu odpovídá i fakt, že vyživovací povinnost rodičů vůči dětem je nejčastěji projednávaným druhem vyživovací povinnosti před soudy. Přispívá tomu i nutnost průběžné úpravy výživného, jelikož při změně poměrů se výše výživného může na návrh průběžně měnit. V pozadí však zůstávají otázky, za jakých okolností je rodič povinen hradit výživné svému zletilému studujícímu dítěti.