Upravit stránku

Advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04190.

Insolvenční správce zapsaný v Seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR podle § 40a odst. 1 z.č. 216/1994 Sb.
Zaměřuje se na oblast trestního, občanského a obchodního práva.

Obhajoba v trestním řízení, zejména se zaměřením na hospodářskou trestnou činnost. Závazkové vztahy v občanském a obchodním právu, práva z odpovědnosti za vady, bankovní právo a pojišťovnictví, leasingové právo a insolvenční právo, právo v oblasti informačních technologií, směnečné právo.

Rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců České finanční a leasingové asociace.

JUDr.: Masarykova univerzita v Brně
Ph.D.: Masarykova univerzita v Brně

Petr Wildt - Jurist.cz