Upravit stránku

Jaké majetky od nás můžete odkoupit?

Prodej majetku v insolvenčním řízení

Proč kupovat majetek z insolvence? Důvodů je několik: Férová cena, bezpečnost prodeje a mnohdy i věci, které nebývají běžně na trhu. Vyplatí se proto sledovat, co je v rámci insolvencí zpeněžováno. Společnost Wildt & Biolek v.o.s. vykonává také činnost insolvenčního správce, a to prostřednictvím následujících ohlášených společníků:

V rámci probíhajících insolvenčních řízení nabízíme k odkupu movité i nemovité věci sepsané v majetkových podstatách jednotlivých dlužníků.

Jaká jsou specifika prodeje v insolvenčním řízení?

Koupě věcí z insolvenčního řízení je bezpečná, protože po prodeji už nejsou věci zatížené žádnými omezeními, která na nich mohla do doby prodeje správcem váznout. U nemovitých věcí kupujícímu vystavíme potvrzení o zániku omezení (věcných práv), na základě kterého se provede výmaz dosud evidovaných omezení vlastnického práva. Prodej v insolvenčním řízení má ovšem některá specifika.

  • Prodej musí schválit insolvenční soud, případně zástupce věřitelů či zajištěný věřitel.
  • Kupní cena musí být uhrazena zpravidla před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty.
  • V odůvodněných případech se lze domluvit odlišně, např. složit peněžní prostředky do úschovy apod. 

Je důležité vědět, že správce může být se stavem prodávaných věcí seznámen jen v omezené míře. Z toho důvodu kupní smlouva obsahuje ujednání o tom,  že se kupující vzdává svého práva z případného vadného plnění (ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku). Rizika vad tedy nese kupující.

Důležité body tedy jsou:

  • Nutnost schválení prodeje insolvenčním soudem nebo zástupcem věřitelů. Případně pokyn zajištěného věřitele k prodeji, a to včetně schválení nabídnuté ceny.
  • Úhrada kupní ceny na účet majetkové podstaty před nebo při podpisu kupní smlouvy.

Jak postupovat, pokud mám zájem o koupi konkrétní věci?

  1. Pokud Vás některá z věcí zaujme, neváhejte a prostřednictvím kontaktního formuláře u dané věci učiňte nabídku. To znamená uveďte cenu v Kč, za kterou máte zájem věc koupit.
  2. V případě, že je vypracovaný znalecký posudek, bude u věci uvedená informace o výši ceny stanovené znaleckým posudkem.
  3. Zájemce s nejvyšší podanou nabídkou, kterou se insolvenční správce rozhodne akceptovat, vyzveme k úhradě kupní ceny. Následně dojde k uzavření kupní smlouvy, případně k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

Správní poplatky u nemovitých věcí

Kupní smlouvy na koupi nemovité věci obsahují ujednání o správním poplatku ve výši 2 000 Kč. Tento poplatek se pojí k návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitost ve prospěch kupujícího. Správní poplatek hradí kupující. V případě koupě nemovité věci je nutné částku 2 000 Kč složit na účet majetkové podstaty vedle kupní ceny.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.
Insolvenční správce si dále vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo měnit vyhlášené podmínky prodeje.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti