Upravit stránku

Advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 18555.

Zaměřuje se na oblast trestního, občanského, rodinného a dědického práva, zejména na poskytování právních služeb v oblasti náhrady škody a závazkových vztahů (spory ze smluv o dílo, nároky z vadného plnění), právních vztahů k nemovitostem (převody nemovitostí, zřizování služebností), poskytování advokátních úschov, vymáhání pohledávek, sepis insolvenčních návrhů.

Krč advokát

Napište nám o konzultaci