Upravit stránku

Následující text popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

Advokátní kancelář Wildt & Biolek v.o.s., se sídlem Bohuslava Martinů 1038/20, 500 02 Hradec Králové, IČ 07753039 ( dále jen "Advokátní kancelář" nebo "Správce"), zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), následující osobní údaje:

U klientů:

 • jméno a příjmení fyzické osoby
 • adresa bydliště/sídla
 • datum narození, rodné číslo,
 • IČ, DIČ
 • kontaktní údaje (telefon, emailovou adresu případně další poskytnuté údaje)
 •  číslo bankovního účtu

U zájemců kontaktujících nás prostřednictvím formuláře na webových stránkách pouze:

 • jméno a příjmení fyzické osoby
 • kontaktní údaje (telefon, emailovou adresu)
 • další informace uvedené v kontaktním formuláři (text poptávky).

Nad rámec osobních údajů Správce uchovává také komunikaci s klienty, ať již v listinné či elektronické podobě a další poskytnuté podklady či sdělené údaje.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Firma / jméno a příjmení: Wildt & Biolek v.o.s.
Sídlo: Bohuslava Martinů 1038/20, Pražské Předměstí, Hradec Králové, 50002 Hradec Králové
IČO: 07753039
Telefon: +420 495 533 710
E-mail: wildt.biolek@jurist.cz 

Zpracování osobních údajů je prováděno Advokátní kanceláří. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, například poskytovatelé webových a cloudových služeb, poskytovatelé účetních a daňových služeb a případně jiné osoby spolupracující s Advokátní kanceláří v souvislosti s poskytováním právních služeb. Uchování osobních údajů je prováděno v zabezpečených spisových materiálech a bezpečných elektronických databázích.

Advokátní kancelář poskytuje své služby na základě zákona o advokacii č. 85/1996 Sb. v platném znění, přičemž všichni její advokáti či zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli nebo dozví v souvislosti s poskytováním právních služeb. Osobní údaje mohou být poskytnuty pouze v nezbytném rozsahu osobám podílejícím se na poskytování služeb nebo vymáhání nároku Advokátní kanceláře, anebo osobám a v rozsahu stanoveném zákonem za účelem plnění zákonných povinnosti.
 

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Poskytnuté osobní údaje Advokátní kancelář zpracovává za účelem poskytování kvalitních a komplexních právních služeb na základě uzavřené smlouvy s Vámi jako klientem. Z tohoto důvodu jsou vyžadovány osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění účelu zpracování. Ve zcela výjimečných případech mohou být osobní údaje použity na základě oprávněného zájmu na ochraně Advokátní kanceláře, například k vymáhání nároků, ochraně majetku, dobrého jména apod.

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, plnění zákonných povinností či oprávněný zájem Advokátní kanceláře. Je-li plněna smlouva, jsou osobní údaje zpracovávány za účelem poskytnutí právní služby. Je-li o smlouvě teprve jednáno, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy, resp. v rozsahu nezbytném pro to, aby bylo možno posoudit Vaši objednávku / k přípravě nabídky. Ke zpracovávání osobních údajů dále Advokátní kancelář opravňuje plnění právních povinností, zejména vedení účetnictví, zpracování daní či plnění povinností plynoucích z advokátních předpisů (např. vedení předepsané dokumentace o případu klienta nebo vedení interní databáze pro předcházení střetu zájmů).

 

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky používají, naleznete v následující tabulce:

Název službyDataÚčelTyp souhlasu
FacebookCookies, anonymní data o chování a zájmech skupiny.Oprávněné zájmy správce.Opt-out, není nutný souhlas.
Google analyticsCookies, Anonymní údaje o používání webu.Analýza anonymních dat.Není nutný souhlas.
Google AdwordsCookies, Anonymní údaje o používání webu.Optimalizace kampaní na základě anonymních dat.Není nutný souhlas.
MailchimpE-mailSpráva a odeslání e-mailové komunikace.Oprávněné zájmy správce, souhlas zákazníka.
SmartsuppCookies, Anonymní informace o chování na stránce.Analýza dat o chování zákazníka na stránce.Není nutný.
 

Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.
 

Jak využíváme Cookies

Používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní. Cookies není možno sledovat automaticky - využíváme variantu opt-in - tzn. soubory cookies sledujeme pouze po souhlasu uživatele webových stránek. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu naleznete na stránce https://www.jurist.cz/zasady-pro-pouzivani-souboru-cookies 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu vyplývající z jednotlivých účelů zpracování uvedených výše. Vždy se jedná o dobu nezbytně nutnou, čímž se rozumí zejména doba, po kterou plynou povinnosti z právních předpisů (zejména účetních, daňových, advokátních či pracovněprávních). Po uplynutí této doby jsou dokumenty, resp. osobní údaje, smazány a/nebo skartovány.

Osobní údaje uvedené v případě poptávky služeb je nutné zpracovat pro bezproblémové používání webových stránek Advokátní kanceláře, možnost odeslání dotazu prostřednictvím webových stránek, pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce. Tyto osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány po dobu 3 let od prvního zpracování těchto osobních údajů, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů při poskytování právních služeb se provádí výhradně ze zákonem stanovených důvodů za účelem vedení povinné evidence. Takové osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 5-ti let od skončení zastoupení, případně po dobu 10-ti let v zákonem stanovených v případech při identifikaci a kontrole klienta dle AML zákona anebo podle daňových předpisů. Tyto osobní údaje mohou být po uvedenou dobu využity i v rámci oprávněného zájmu Správce při vymáhání nároků.

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (též jako „AML zákon“), podle kterého je povinen provádět opatření na jeho základě a podle dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil. Účelem zpracování údajů v tomto případě je plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a probíhá zejména formou jejich zaznamenávání, pořizování kopií listin, kopií dokladů, hodnocení a archivace.

Podle GDPR máte právo:

 1. požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, po jak dlouhou dobu a za jakým účelem, a dále jak dlouho je budeme uchovávat, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 2. požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 3. vznést námitku proti zpracování,
 4. žádat přenesení osobních údajů k jinému správci,
 5. vzít zpět souhlas se zpracováním osobních údajů,
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Ve věcech uplatňování Vašich práv, popř. máte-i jakýkoliv dotaz či připomínku týkající se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete kdykoliv obrátit na Správce údajů prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů v části Totožnost a kontaktní údaje správce.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti